Náš čas se naplnil
Vážení hosté, drazí přátelé, milí kamarádi.

S lítostí vám musíme oznámit, že k 30.12.2023 jsme ukončili provoz naší restaurace.

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevovali po mnoho let
a přejeme vám mnoho úspěchů, zdraví a lásky.

Mobirise.com